به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه ۲۸ درصد اشتغال استان وابسته به بخش کشاورزی است، گفت: عسل خراسان جنوبی برند می‌شود، اظهار کرد: هدف وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم این است که ایران به اقتدار غذایی در غرب آسیا برسد.

مهدی جعفری با اشاره به اینکه ما به عنوان متولیان بخش کشاورزی و هشت مجموعه مرتبط با جهاد کشاورزی در استان نیز باید در راستای رسیدن به این هدف تلاش کنیم، بیان‌کرد: در خراسان‌جنوبی ۲۸ درصد اشتغال و ۲۹ درصد اقتصاد را بخش کشاورزی تشکیل می‌دهد.

وی ادامه‌داد: گوشت موجود در بازار حاصل یک برنامه‌ریزی یک ساله، نان و گندم نتیجه تلاش یک سال زراعی و گوشت مرغ در بازار ماحصل یک برنامه‌ریزی ۴۵ روزه است و از این جهت معتقدیم بدون برنامه بخش کشاورزی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی افزود: یکی از نکات مهم و اساسی این است که محصولات خاص و ویژه خراسان‌جنوبی تنها زرشک، زعفران و عناب نیست بلکه ما ۱۱ محصول ویژه در استان داریم که بخش مهمی از اشتغال و اقتصاد خانوارهای روستایی در خراسان‌جنوبی را تشکیل می‌دهد.

رییس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: شاید برای برخی از افراد این نکته جالب باشد که عسل نیز یکی از محصولات ویژه و مهم استان است که به زودی پس از دریافت گواهینامه، عسل این منطقه تبدیل به یک برند کشوری می‌شود.

جعفری با اشاره به حضور بسیار کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در برنامه‌های نیز خدمت سازمان یادآور شد: به همه همکاران تأکید کرده‌ام که نهایت تلاش خود را برای پاسخگویی و کاهش نارضایتی در جامعه هدف داشته باشیم و هیچکس برای حل مشکل خود نباید پس در اتاق رئیس و مدیر و معاونان سازمان معطل بماند.