به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی گفت: در فررودین ماه سال جاری هزار و 88 تن کود شیمیایی در استان خراسان جنوبی توزیع شد.

احمد احمدنژاد افزود: کودهای توزیع شده شامل 998 تن کود ازته، 62 تن کود فسفاته و 28 تن کود پتاسه بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: این شرکت تاکنون این وظیفه حساس خود را به بهترین نحو ممکن در سطح استان انجام داده و توانسته است تمامی کود‌های مورد نیاز بخش کشاورزی استان را به موقع تأمین نموده و در اختیار کشاورزان در اقصی نقاط استان قرار دهد.