لیست خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
ردیف شماره شناسه  نماد خدمت  عنوان خدمت

توافقنامه سطح خدمت

1 13021182101

صدور شناسنامه زنبورداری    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/2.pdf
2 13021182102

 

صدور شناسه و شناسنامه دام http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/3.pdf
3 13021184100    نرخ گیری محصولات کشاورزی - فراورده ها و نهاده های دامی       
4 13021182105   صدور مجوز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/6.pdf
5 13021182106   صدور مجوز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی             http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/7.pdf
6 13021182107   صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور              http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/8.pdf
7 13021182109   صدور و تمدید مجوزتاسیس دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی                                                                                                                    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/10.pdf
8 13021182110

صدورو تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی         http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/11.pdf
9 13021182111   صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/12.pdf
10 13021182112   انتقال مجوز تاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی       http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/13.pdf
11 13021182113   ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی   http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/14.pdf
12 13021182114   صدورمجوز پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/15.pdf
13 13021182115   صدور تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/16.pdf
14 13031184103   تخصیص سهمیه سوخت به بهره برداران دامی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/23.pdf
15 13031184104   حمایت از بهینه ­سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری         http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/24.pdf
16 13021184105   حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده‌ها و خوراک دام و طیور       http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/25.pdf
17 13021185101   ارائه مجوزاحداث باغ گیاهان دارویی          http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/2.pdf
18 13021186100  

ارائه معرفی­نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح­های حوزه امور باغبانی      http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/8.pdf
 
19 13021186107   ارائه معرفی‌نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلندمدت)    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/15.pdf
20 13021192100   معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری(تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/tanzembazar/4.pdf
21 13031192101   سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/tanzembazar/5.pdf
22 30211931001   مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/1.pdf
23 13021193101   مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/2.pdf
24 13021193102   مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/3.pdf
25 13021194100   صدور موافقت­نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/1.pdf
26 13021194101   صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf
27 13021194102   ابطال یا تغییر در موافقت­نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/3.pdf
28 13021194103   تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون                 
29 13021194104   تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf
30 13021194105   حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131)                                                                  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf
31 13021194106   جلوگیری از تغییر کاربری­های غیرمجاز                          http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf
32 13021194107   تشخیص نوعیت اراضی                                                                                                                        http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf
33 13021195100   واگذاری اراضی ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی)                                                               http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf
34 13021205100   صدور مجوزهای آبزی پروری                                 http://kj-agrijahad.ir/khadamat/shilat/2.pdf
35 13021206106   ارايه معرفي نامه براي بهره مندي از تسهيلات شیلاتی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/shilat/3.pdf
36 13021205100   صدور مجوز خروج محمو له های گیاهی از گمرک                                                                                                                  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/hefznabatat/1.pdf
37 13021201104

صدور گواهی بهداشت نباتی                                                                                                http://kj-agrijahad.ir/khadamat/hefznabatat/2.pdf
38 13021190100   طراحی و اجرای سامانه نوین آبیاری                 http://kj-agrijahad.ir/khadamat/abokhak/4.pdf
39 13021186100   تاييديه معرفي نامه طرحهاي اولويت دارتوليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات           https://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/13.pdf
 
40 13021182105    آنالیز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/6.pdf
41 13021182106   آنالیز جوجه­ ریزی واحدهای مرغ مادرگوشتی      http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/7.pdf
42 13021182100   ردیابی دام  و فراورده های خام دامی        
43 13021185101   صدور مجوز احداث گلخانه های کوچکمقیاس  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/2.pdf